Copyright © 2015 Општинско основно училиште „Видое Подгорец“ Струмица

ООУ „Видое Подгорец“  Струмица

Назив на училиштето: ООУ „Видое Подгорец“

Адреса: ул.Први Мај бр. 34

Место: Струмица

Општина: Струмица

Контакт телефон: 034/345-829

Факс : 034/345-829

e-mail: vidoepodgorec@yahoo.com

КОНТАКТ